شرکت فولاد شیراز

  • فارس - شیراز - جاده شیراز - کیلومتر 14 - کارخانه فولاد شیراز