سایپایدک - کد 1016

  • مدیر - امیر جنیدی
  • تهران - منطقه 13 - م. امام حسین - خ. 17 شهریور - خ. صفای شرقی - پ. 200 و 198 - ک.پ : 1713913351
  • ،