شرکت تعاونی اشک شیشه

  • مدیر - حمیدرضا رهنما
  • تهران - منطقه 6 - مفتح (روزولت) جنوبی - روبروی دانشگاه تربیت معلم - پ. 88 - ط. دوم - واحد 3
  • ،