کارخانه گنج جم آرمان

  • مدیر - میرسعید میرهادی زاده
  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - بلوار امامزاده - پ. 42