پارس سرام - شعبه کرج

  • مدیر - محمود خدابخشی
  • البرز - کرج - جاده ملارد - شهرک سپیددشت - جنب شرکت فرگاز - بنفشه شرقی - پ. 478
ارزیابی