شرکت گیتی الکترونیک

  • مدیر - حسن زاهدزاده
  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - ک. هشتم - پ. 2 - ط. سوم - ک.پ : 1911973417