ش. 797 - کرمی زاده، سعید

  • مدیر - سعید کرمی زاده
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) شرقی - بین دردشت و باقری - پ. 198 - جنب پارک یاسمن - ط. سوم
  • ،