ساعی

ساعی اولین مجتمع آموزشی دخترانه ی دارنده ی گواهینامه ی استاندارد بین المللی ISO 9001-2000 و گواهینامه ی درجه ی یک رتبه ی یک آموزش و پرورش
  • راهنمایی - معصومه تقی زاده انصاری
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. جهان آرا - خ. 41 غربی - پ. 48 - ک.پ : 1436633151
  • ،

ساعی در یک نگاهدبستان ساعی: سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. مستوفی - نبش 37 - پ. 62 - تلفن: 88062587 مهد و پیش دبستان ساعی: سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. جهان آرا - نبش خیابان پانزدهم - تلفن: 1~88010240 , 88331681 راهنمایی ساعی: سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. 41 غربی - پ. 48 - تلفن: 88052961 و 88033042 و 88068570
پیش دبستانی و مهد

ایران - تهران - منطقه 06
)
ارزیابی
تصاویر