مهرگان

  • مدیر - گلشنی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. پدیدار - پ. 60 - ط. اول - ک.پ : 15188
  • ،
مستقرها :

دکتر احسان ربانی - متخصص پوست و مو
دکتر افسر حدادیان - متخصص پوست و مو
دکتر امیرمسعود طاهری - متخصص پوست و مو
دکتر ایران ایران پور - متخصص پوست و مو
دکتر بهاره ملک افضلی - متخصص پوست و مو
دکتر پروانه ساکت - متخصص پوست و مو
دکتر پروانه ساکت - متخصص پوست و مو
دکتر پروین ازقندی - متخصص پوست و مو
دکتر پروین نوابی - متخصص پوست و مو
دکتر پریوش سپهری - متخصص پوست و مو
دکتر ترانه صادقیان - متخصص پوست و مو
دکتر حبیب انصارین - متخصص پوست و مو
دکتر حسن میرسپاسی - متخصص پوست و مو
دکتر حمیده مروج فرشی - متخصص پوست و مو
دکتر رقیه جبرییلی - متخصص پوست و مو
دکتر زهرا حاجی عباسی - متخصص پوست و مو
دکتر زهره نیک بخت - متخصص پوست و مو
دکتر سپیده تهرانی - متخصص پوست و مو
دکتر ستاره تهرانی - متخصص پوست و مو
دکتر شورا مانی قلم - متخصص پوست و مو
دکتر شهلا امین الاشرافی - متخصص پوست و مو
دکتر طاهره طلاکوب - لیزردرمانی
دکتر عبداله جوادی - متخصص پوست و مو
دکتر علی عباسی - متخصص پوست و مو
دکتر فریبا منیعی - متخصص پوست و مو
دکتر فریبرز صادق وزیری - متخصص پوست و مو
دکتر گیتی خلیلی - متخصص پوست و مو
دکتر محمد جواد ناظمی - متخصص پوست و مو
دکتر محمد رضا برزگر - متخصص پوست و مو
دکتر محمد شیزرپور - متخصص پوست و مو
دکتر محمد گلشنی - متخصص پوست و مو
دکتر مرتضی حیدری - متخصص پوست و مو
دکتر مهدی لطفی - متخصص پوست و مو
دکتر مهیار حاج سید - متخصص پوست و مو
دکتر ناصر رزمی نیا - متخصص پوست و مو
دکتر هما مجابی - متخصص پوست و مو
دکتر بلیغی - متخصص پوست و مو
ارزیابی