ایران پارافین

  • شرکت - مجید حاجی غفاری
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - پ. 1719
کلمات کلیدی :

پارافین

کارخانه - حاجی غفاری

ایران - قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 5 - خ. صنعت 12 - روبروی کارخانه آرتا موکت
ارزیابی