شرکت ایمن صنعت مهدی

  • مدیر - قلی زاده
  • اسلام شهر - سه راه آدران - جاده شهریار - مابین اداره آگاهی و میهن گاز