دکتر نادر خرمی

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بین خیابان میرداماد و دستگردی (ظفر) - پ. 1240 - طبقه همکف - ک.پ : 1913645114
مستقردر :

بیمارستان چمران - بیمارستان
مرکزی شهر - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی