کیا دیزل اسپادان

  • مدیرعامل - حمیدرضا کفیلی
  • اصفهان - اصفهان - مسجد سید - نبش خیابان پنج رمضان - ساختمان خورشید
  • ،
ارزیابی