پولادین (ماشین سازی آجر)

  • مدیر - رسول دباغی
  • آذربایجان شرقی - شبستر - هریس - صوفیان - شهرک صنعتی مصالح ساختمانی
ارزیابی