شرکت فوژان دشت (گلدان بتنی)

  • مدیر - محمدمهدی شریعتی
  • تهران - منطقه 11 - ولی عصر - نرسیده به میدان منیریه - خ. مدرس - ک. بوستان
کلمات کلیدی :

بتن

شرکت فوژان دشت (گلدان بتنی) در یک نگاهتولید کننده انحصاری گلفوژ(ثبت شده در ثبت شرکت ها) مجری دیوار حایل با استفاده از محصول انحصاری سابقه مدیر عامل:عضو هیئت موسس و رئیس انجمن مهندسین فضای سبز ایران مدیر مسئول ماهنامه پیام سبز عضو هیئت موسس و دبیر کل کانون گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران مدیر مسئول ماهنامه سیمای محیط
ارزیابی