شرکت آذرکوره

  • مدیر - ایمان مختاری
  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - م. قدس - خ. چمن - مجتمع صنعتی زاگرس - خ. صنعت - خ. صنایع 5 - پ. 7 - ک.پ : 37541