شرکت پولاسا

  • مدیر - حمید رامز
  • تهران - منطقه 6 - آزادی - تقاطع خیابان اسکندری شمالی - ساختمان 241 - ط. ششم - واحد 1 - ک.پ : 1419934919
  • ، ،