هداوند

  • مدیر - سعید - مجید هداوند
  • پاکدشت - جاده خاوران - روبروی عباس آباد علاقمند - خ. لپه زنک - خ. صداقت
  • ،
ارزیابی