شرکت کارآزما

  • مدیر - شفیعی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 11 - خ. شفیعی - پ. 18 - ک.پ : 1389817361