دکتر فریبا امیری

  • تهران - منطقه 2 - کوی نصر (گیشا) - بین خیابان 1 و 3 - پ. 30 - ط. اول - ک.پ : 14467
مستقردر :

بیمارستان آتیه - بیمارستان
بیمارستان عرفان - بیمارستان
بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی