ش. 759 - ترک، عبدالمجید

  • مدیر - عبدالمجید ترک
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - خ. عقیل - برج البرز - ط. اول- واحد 9 - ک.پ : 1481846541