شرکت آب آسیا خاورمیانه

  • مدیر - بلال حکیمی
  • خراسان رضوی - مشهد - شهیداندرزگو - جنب دفتر هواپیمایی - پ. 238 و 236
  • ،