ش. 794 - تاری وردی، سیداحمد

  • مدیر - سیداحمد تاری وردی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان کارگر و منیری جاوید (اردیبهشت) - پ. 1284 - ط. دوم - ک.پ : 1316694934