بانک صنعت و معدن - شعبه صنعت - کد 0134

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 14 - بلوار ایران خودرو - ساختمان سایپا - ک.پ : 1386114451
  • ،