علامه طباطبایی - ش. 1

  • مدیر - عاصف
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. شکراله (یکم) - پ. 84 - ک.پ : 1413914661