تاسیسات صنعتی مقتدر

  • مدیر - حسین مقتدر
  • تهران - منطقه 12 - خیام - ک. افخمی - پ. 8