کامپیوتر 2000

  • خراسان رضوی - مشهد - خیام - نرسیده به چهارراه خیام - نبش بیستون - مجتمع کامپویتر تک
  • ،