شرکت کاوشگران ارتباط جهانی

  • مدیر - سیدحاکم شریعتی سوق
  • کهگیلویه و بویراحمد - کهگیلویه - دهدشت - شریعتی