ثامن الائمه - شعبه قاین - کد 19

  • خراسان جنوبی - قائنات - قاین - امام خمینی