الماسی

  • مدیر - علی اصغر الماسی
  • تهران - منطقه 13 - تهران نو - ایستگاه منصورآباد - پ. 899 - ک.پ : 1733676151