کتاب بیرجند

  • مدیر - عبدالرضا انگشتری
  • خراسان جنوبی - بیرجند - م. شهدا - نبش حکیم نزاری یکم - پ. 254
ارزیابی