شرکت ماشین سازی اندیشه شمال (فیلترهای صنعتی)

  • مدیرعامل - عبدالرضا حمیدی سیبنی
  • گیلان - رشت - جاده تهران - کیلومتر 5 - پمپ بنزین دولت آباد - خ. صنایع