ش. 860 - فروغی دهر، مرتضی

  • مدیر - مرتضی فروغی دهر
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از مسجد حضرت امیر - پ. 1406 - ک.پ : 1411986674
  • ،