دکتر ماکان صدر

  • تهران - منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری - ک.پ : 1956944413
ارزیابی
تقدیر و تشکر فاطمه : تقدیر و تشکر
استاد ،امیدوارم زنده باشید و پیروز