ش. 571 - سعادت، ناصر

  • مدیر - ناصر سعادت
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بالاتر از میدان حر - روبروی داروخانه 29 فروردین - پ. 983 - ط. دوم
  • ،