صنایع هوایی

  • مدیر - علایی
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 3 - بلوار صنایع هوایی - جنب فجر آسمان