کریمی نژاد نجم آبادی (پاتولوژی)

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - م. صنعت - فاز 3 - خ. حسن سیف - ک. چهارم شرقی - پ. 2
  • ،