صنایع شیشه آلات سینا شیشه

  • مدیرعامل - محمود شفیعی نیک آبادی
  • تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر - خ. مفتح جنوبی - روبروی مترو طالقانی - پ. 103