مرکز بهداشت غرب - شهیدکاظمیان

  • تهران - منطقه 2 - طرشت - خ صالحی - تقاطع اکبری - خ. مسلم حسین مردی - ک. قلانی - پشت خوابگاه دانشجو