سما فارس

  • مدیر - جواد کریمی
  • فارس - شیراز - ملاصدرا - روبروی خیابان خلیلی