پارس پمپ

  • مدیر - اسماعیل عرب حسینی
  • تهران - منطقه 17 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - وصفنارد - خ. رمضانی - ک. نجم - پ. 3 - ک.پ : 1368615144
  • ،
کلمات کلیدی :

پمپ

|

تولیدپمپ

|

تولید پمپ

ارزیابی