شالیزار شمال

  • مدیر - عبداله جمشیدنژاد
  • تهران - منطقه 13 - تهران نو - م. چایچی - خ. بصیر - ک.پ : 1747733367
کلمات کلیدی :

برنج

ارزیابی