بانک مهر اقتصاد - شعبه سلماس - کد 6710

  • آذربایجان غربی - سلماس - امام خمینی - مابین خیابان توحید و سوره ای