ش. 62 - ابوفاضلیان، بهروز

  • مدیر - بهروز ابوفاضلیان
  • تهران - منطقه 15 - افسریه - بلوار قصر فیروزه 2 - بلوار قائم - بین کوچه عطایی و طباطبایی - پ. 245
  • ،