اداره کل شیلات استان تهران

  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش کوچه 28 - ساختمان جهاداستان تهران - ط. دهم