کارخانه چرم توکل

  • مدیر - سیدمحمد ماشااله زاده
  • ورامین - شهرک صنعتی چرم شهر - بلوار لرستان - خ. مهران ششم - نبش خیابان رامسر یکم