ش. 354 ازدواج - سادات بهشتی، سیدمصطفی

  • تهران - منطقه 12 - 17 شهریور - بعد از میدان خراسان - خ. کاظمی - روبروی مسجد لرزاده