شرکت تعاونی 428

  • مدیر - نصرت اله پازوکی
  • پاکدشت - پل شش چشمه
کلمات کلیدی :

شن

|

ماسه

|

آسفالت

|

قیر

ارزیابی