تهران فیلکو - نمایندگی پارس

  • مدیر - مصطفی فرزانه
  • تهران - منطقه 12 - 17 شهریور - ایستگاه ناصری - خ. ناصری - پ. 80 - ک.پ : 1765675884
  • ،