سادات الکترونیک

  • مدیر - مجیدی - مولانا
  • تهران - منطقه 12 - جمهوری - خ. 30 تیر - ک. سیمی - ک. شاطری - پ. 15 - واحد 1